new

ELEMENTY KNIŽNÍ VAZBY

Nový díl edice "Knihařem snadno a rychle" pojednává o jednotlivých součástech knižní vazby (jednolisty, dvoulisty, složky, spojení nastavením do délky, "do bloku", šitím po složkách...). Více v knihkupectví VŠUP nebo na blížícím se Knihexu.

V publikaci BROŽURA jsem poprvé naznačil možnosti uspořádání knižního kompletu a spojení knižního bloku z jednotlivých konstrukčních komponentů. Součástí textu je podrobný návod ke zhotovení lepené a šité brožury.

Publikace KNIŽNÍ VAZBY Z DUNHUANGU popisuje konstrukci dálněvýchodních knižních vazeb a jejich historický vývoj. Zároveň je návodem ke zhotovení čínské harmonikové a kapsové knižní vazby.
Poznatky o vývoji konstrukce jsem shrnul v pojednání STAVÍME KNIŽNÍ VAZBU - odvodil jsem základní konstrukční principy knižních vazeb. Tyto elementy je možno použít k sestavení nových konstrukčních celků - jako při hře s kostkami stavebnice.
Publikace AHOJKY obsahuje oborové i cestovatelské postřehy z cesty do Číny, které jsem domů posílal prostřednictvím mailů.

©