new

V naší dílně provádíme také OPRAVY starých knih, jejich převazbu, restaurování a konzervování.

Při PŘEVAZBĚ nahrazujeme původní vazbu zcela novou. Převazbu provádíme většinou pouze u knih užitého charakteru, které nemají velkou historickou nebo výtvarnou hodnotu.

RESTAUROVÁNÍ je souborem mechanických a chemických zásahů, kterými uvádíme poškozenou knihu do původního stavu, přičemž zachováváme i její funkci. Mechanické opravy se týkají především roztrženého nebo pomačkaného papíru, potrhaného šití, rozpadlého hřbetu a utržených desek, polámaných rohů desek apod. Chybějící konstrukční prvky doplňujeme novýmy materiály. Chemicky je kniha ošetřena čištěním, dezinfekcí nebo odkyselením papíru.

KONZERVOVÁNÍ volíme zpravidla v případě, že by snaha o opravu funkčních prvků vedla spíše ke zhoršení stavu knihy. Při konzervování se snažíme zbrzdit degradaci papíru a dalších materiálů knižní vazby, do konstrukce knižní vazby zasahujeme jen do té míry, abychom nenarušili autenticitu předmětu.

Pro více informací o opravách knih se na nás obraťte na naší adrese, telefonicky nebo mailem (doporučujeme poslat foto poškození knihy).

©