Knižní vazbu vyučuji na Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Kromě toho vedu také jednotlivé knihařské kurzy na Univerzitě v Hradci Králové nebo na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK.

Vyučuji také v KURZECH PRO VEŘEJNOST, které probíhají v knihvazačské dílně Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Předmětem výuky jsou zejména průmyslové knižní vazby V1 až V8.

Vědomosti o knižní vazbě je možno si prohloubit také v příležitostných KURZECH RESTAUROVÁNÍ A KNIŽNÍ VAZBY na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Dosud proběhly kurzy na tato témata: čínská knižní vazba (lektorka Wang Shan), knižní vazba na francouzský způsob (Vladimíra Šturmová a Jan Hybner), barvení ořízky (Renata Ochmanová), gotická knižní vazby (Eva Andrtová), Ebrü - mramorování papíru (Seher Asici), gotická brožura (Karel Křenek), Semse - islámská knižní vazba (Gürcan Mavili), renesanční vazba (Karel Křenek), čínský svitek (Wyingui Wong), slepotisk a zlacení (Jiří Fogl), čínská kaligrafie (Shigestu Shinohara), čínský tradiční tisk z dřevěných desek (Zheng Xiaofeng) a další.

Knižní vazbu prezentuji také v rámci Muzejní noci, knižního veletrhu Knihex, veletrhu malých nakladatelů Tabook a dalších akcí zaměřených na téma „kniha“.

O aktuálních KURZECH se můžete dozvědět více na adrese pritelik.cz nebo webových stránkách VŠUP.

©