ŘEŠ A PIŠ je diář na každý rok. Obsahuje dvanáct očíslovaných složek, kde každá slouží k zápisům na jeden měsíc.

Zvláštností ŘEŠ A PIŠ je způsob spojení složek do knižního bloku. Složky jsou spojeny nikoliv ve hřbetě, ale, proti logice věci, u jejich volných okrajů. Záznam tak může být proveden až po rozřezání hřbetu složky. 

Diář si můžete objednat prostřednictvím e-shopu

 

©